8. prosince 2019

2. neděle adventní

V adventu jsou roráty s dětmi ve středu v 17:30 spojené s katechezí a v sobotu v 7:30. Maminky se rozhodly, že pro děti v sobotu po bohoslužbě připraví společnou snídani na faře. Rodiče pošlete své děti, aby se více vzájemně poznaly. Na snídani je zván i doprovod malých dětí. Děti ať si nosí na roráty lampičky, nejlépe se světlem na baterii.

V pondělí bude slavnost Panny Marie, počaté bez prvotního hříchu. Je to zasvěcený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu.

Nahlaste v sakristii vaše nemocné či přestárlé členy rodiny, farníky, které pravidelně kněz nenavštěvuje, aby i oni mohli přijmout svátosti. Rád je navštívím.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

2. neděle adventní

8.12. 7:45 za farníky
9:45 za rodinu a na její úmysl
   

Pondělí

Slavnost Panny Marie,

počaté bez poskvrny prvotního hříchu

9.12.    Doporučený svátek
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Úterý 10.12. 7:30  za nemocné
   
Středa 11.12.    
17:30 za děti a školáky
Čtvrtek 12.12.    
17:30  

Pátek

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

13.12. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za dvoje + rodiče a prarodiče

Sobota

 Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

14.12. 7:30 za + Annu Červenkovu
   

 

 

3. neděle adventní

15.12. 7:45 za farníky
9:45 za rodiny
   
Datum: 
8.12.2019