• warning: Parameter 1 to texy_image_texy_handler() expected to be a reference, value given in /www/u/j/u67553/public_html/_sub/far/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 1 to texy_texy_settings() expected to be a reference, value given in /www/u/j/u67553/public_html/_sub/far/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 1 to texy_image_texy_settings() expected to be a reference, value given in /www/u/j/u67553/public_html/_sub/far/includes/module.inc on line 497.

Farní kalendář 2019

První neděle v měsíci  – 16:30 – 17:30 adorace (variabilita se očekává).

První pátek v měsíci – příležitost ke svátosti smíření hodinu před mší, adorace NSO, po mši litanie a zásvětná modlitba.

Příležitost ke svátosti smíření každý den půl hodiny před mší svatou.

Třetí čtvrtek v měsíci třicetiminutová adorace NSO po večerní mši svaté.

O prvním pátku v měsíci a ve čtvrtek před ním návštěva nemocných farníků doma.

Děti Scholička – mívají setkání ve středu v 16:30 hodin na faře.

Katecheze pro školní mládež ve školním roce ve středu v 17:30 v kostele.

Společenství seniorů se schází v první čtvrtek v měsíci v září až červnu v 15:00 hodin na faře.

Leden

 • 5.1. tříkrálová sbírka

Únor

 • 11.2. den nemocných – společné udílení sv. nemocných v kostele při mši svaté v 17:00

Březen

 • 6.3.  – Popeleční středa – začátek postní doby, den přísného postu, začátek post. Almužny

Duben

 • 13.4. – zpověď před velikonocemi (6 kněží)
 • 14.4. – Květná neděle, žehnání ratolestí
 • 18.4. – Zelený čt. – v 17:30, po mši asi 20 min společná adorace (dále soukromá)
 • 19.4. – Velký pátek
 • 20.4. – Bílá sobota modlitba u Božího hrobu, děti společně v 10 hodin. Velikonoční vigilie

  začíná ve 20:00 venku u ohně (není vhodná pro děti)

 • 21.4. – Hod Boží velikonoční
 • 28.4. – Neděle Božího Milosrdenství

Květen

 • Májové pobožnosti – pondělí, středa (děti) a v pátek, půl hod. přede mši sv., v úterý v 18:00
 • hodin u kaple sv. Anny v Těšově
 • 8.5. – Pouť farnosti

Červen

 • 9.6. – Hod Boží svatodušní
 • 15.6. – děkanátní pouť na Velehrad
 • 16.6. – Slavnost Nejsvětější Trojice, 1. sv. přijímání dětí
 • 20.6. – Boží Tělo, mše sv. – průvod k 4 oltářům
 • 23.6. – Oslava patrona kostela, slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 • 30.6. – Den farnosti, mše svaté 7:45 a 14:00, dále farní odpoledne na hřišti

Červenec

 • 28.7. – Sv. Anna – v neděli, hrubá mše u kaple v Těšově

Srpen

 • 1.8. – ve čtvrtek – pouť na Svatý Hostýn (odjezd 7:00, mše, křížová, oběd, svátostné požehnání)
 • 25.8. – Sv. Bartoloměje – hody v Polichně – mše v 11 hodin

Září

 • 1.9. – neděle na začátku školního roku – žehnání školních tašek v 9:45
 • 1.9. – první neděle v září – odpoledne pouť na Provodov

Říjen bude celý měsíc MISIJNÍ, vyhlášen papežem Františkem

 • 6.10. – Růžencová pouť v Uherském Brodě
 • 13.10. – Výročí posvěcení chrámu – 14:00 růžencová pobožnost
 • 20.10. – misijní neděle

Listopad

 • 3.11. – dušičková pobožnost na hřbitově ve 14:00
 • 24.11. – Krista Krále – litanie a zásvětná modlitba
 • Zajistit potřebné údaje pro vedoucí skupinek na tříkrálovou sbírku

Prosinec

 • 1.12. – Advent – 1.neděle adventní – žehnání věnců
 • 4. 12. – sv. Mikuláš v kostele (středa)
 • 21.12. – předvánoční svátost smíření (6 kněží)
 • 23. 12. – 4. neděle adventní – Adorační den farnosti
 • 24. 12. – Štědrý den – mše sv. 15:00, 22:00
 • 29.12. – neděle, svátek Sv. Rodiny, obnova manželských slibů v 9:45
 • 31. 12. – poslední den občanského roku; 17:00 děkovná bohoslužba

  (Tento Pastorační plán může být podle potřeby doplňován a upravován)