Ohlášky

20. neděle v mezidobí

Od září začne příprava k přijetí svátosti biřmování, které by mělo být v naši farnosti v roce 2020. Přihlášku k přípravě před biřmováním si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlásit se mohou zájemci, kteří příští rok budou mít nejméně 16 roků. Doporučuje se přijat tuto svátost všem starším pokřtěným. Během této přípravy je možné si doplnit přípravu k přijímání svátosti smíření a Eucharistii. Přihlášky odevzdejte do 25. srpna 2019.

Vzadu v kostele můžete podpořit petici pracovníků Charity, kteří jsou už delší dobu ve stávkové pohotovosti, neboť domácí zdravotní péče je stále podfinancovaná a teď bojuje o holou existenci.

Charita v Uherském Brodě pořádá sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin v regionu. Sbírka potrvá do konce srpna. Další podrobnosti si přečtěte na vývěsce v kostele.

Děti a školáci, vezměte si své nedělní symboly z vývěsky domů. Začátkem nového školního roku dostanete nové.

Oznamujeme, že 31. 8. 2019 uzavřou ve farním kostele v Uherském Brodě církevní sňatek pan Tomáš Hromčík z Újezdce a slečna Kateřina Mahdalová z Uherského Brodu.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

20. neděle v mezidobí       

18.8. 7:45 za farníky
9:45 za Petra Lekeše, živou r. a duše v očistci
   
Pondělí 19.8.    
18:30  na úmysl apoštolátu modlitby

Úterý

 Památka sv. Bernarda, opata a učitele cítkve

20.8.    bohoslužba nebude
   

Středa

 Památka sv. Pia X., papeže

21.8.    
18:30  

Čtvrtek

Památka PANNY MARIE královny

22.8.    
18:30 za + manžela, syny a živou r.                        Ú205
Pátek 23.8.    
18:30 za + Miroslava Rachůnka, dvoje rodiče a ž. r.

Sobota

 Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

24.8.    bohoslužba nebude
   

 

21. neděle v mezidobí       

25.8. 7:45 za + Josefa Lisoňka, rodiče a ž. r.
9:45 za farníky
11:00  Bartolomějské hody v Polichně

19. neděle v mezidobí

Od září začne příprava k přijetí svátosti biřmování, které by mělo být v naši farnosti v roce 2020. Přihlášku k přípravě před biřmováním si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlásit se mohou zájemci, kteří příští rok budou mít nejméně 16 roků. Doporučuje se přijat tuto svátost všem starším pokřtěným. Během této přípravy je možné si doplnit přípravu k přijímání svátosti smíření a Eucharistii. Přihlášky odevzdejte do 25. srpna.

Ve čtvrtek bude slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Jeto doporučený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu.

Vzadu v kostele můžete podpořit petici pracovníků Charity, kteří jsou už delší dobu ve stávkové pohotovosti, neboť domácí zdravotní péče je stále podfinancovaná a teď bojuje o holou existenci.

Charita v Uherském Brodě pořádá sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin v regionu. Sbírka potrvá do konce srpna. Další podrobnosti si přečtěte na vývěsce v kostele.

Děti a školáci, vezměte si své nedělní symboly z vývěsky domů. Začátkem nového školního roku dostanete nové.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

19. neděle v mezidobí

11.8. 7:45 za farníky
9:45 za Václava Dleštíka a dvoje rodiče
   
Pondělí 12.8.    
18:30 za živou r. Zlatníkovu a + příbuzné
Úterý 13.8.
 
 15:00  pohřeb paní Marie Vlčnovské

Středa

 Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

14.8.    
18:30 na poděkování za dar života a Boží ochranu

Čtvrtek

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

15.8.    
18:30 za + Jana Kubíka, syna a rodiče
Pátek 16.8.    
18:30 za živou r. Mazálkovou, + rodiče a sourozence

Sobota

 Sobotní památtka Panny Marie

17.8. 7:30 za + Ludmilu a Jaroslava Kovaříkovy, rodiče a živou rodinu
19:00  bohoslužba v Polichně

 

20. neděle v mezidobí

18.8. 7:45 za farníky
9:45 za Petra Lekeše, živou r. a duše v očistci
   

18. neděle v mezidobí

Od září začne příprava k přijetí svátosti biřmování, které by mělo být v naši farnosti v roce 2020. Přihlášku k přípravě před biřmováním si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlásit se mohou zájemci, kteří příští rok budou mít nejméně 16 roků. Doporučuje se přijat tuto svátost všem starším pokřtěným. Během této přípravy je možné si doplnit přípravu k přijímání svátosti smíření a Eucharistii. Přihlášky odevzdejte do 25. srpna.

Vzadu v kostele můžete podpořit petici pracovníků Charity, kteří jsou už delší dobu ve stávkové pohotovosti, neboť domácí zdravotní péče je stále podfinancovaná a teď bojuje o holou existenci.

Charita v Uherském Brodě pořádá sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin v regionu. Sbírka potrvá do konce srpna. Další podrobnosti si přečtěte na vývěsce v kostele.

Děti a školáci, vezměte si své nedělní symboly z vývěsky domů. Začátkem nového školního roku dostanete nové.

Od pondělí do pátku budu na duchovním cvičení. V případě nutnosti je možné zaslat SMS.  

Neodsloužené úmysly na mše svaté, které měly být odsloužené v tomto týdnu, budou odslouženy v následujícím týdnu.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

18. neděle v mezidobí       

4.8. 7:45 za farníky
9:45 za Aloise Skovajsu, švagrovou Annu a rodiče
   
Pondělí 5.8.   zde bohoslužba nebude
   

Úterý

 Svátek Proměnění Páně

6.8.    zde bohoslužba nebude
   
Středa 7.8.   zde bohoslužba nebude
   

Čtvrtek

Památka sv. Dominika, kněze

8.8.    zde bohoslužba nebude
   

Pátek

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patonky Evropy

9.8.    
18:30 za + Petra Lekeše, rodiče a živou rodinu

Sobota

 Svátek sv. Vavřince, mučedníka                          

10.8. 7:30 za + ro. Josefíkovy, Charvátovy, zetě a živou r.
   

 

19. neděle v mezidobí       

11.8. 7:45 za farníky
9:45 za Václava Dleštíka a dvoje rodiče
   

17. neděle v mezidobí

Je před prvním pátkem v měsíci. Ve čtvrtek budu na farní pouti na svatém Hostýně. Nemocné a seniory navštívím ve středu a v pátek. Čtvrteční návštěvy budou o den dříve, už ve středu.

Ve čtvrtek 1. srpna pojedou autobusy na farní pouť na Svatý Hostýn ze zastávek autobusů v sedm hodin. V autobuse jsou ještě volná místa, můžete se ještě zapsat na stolku za lavicemi v kostele a cestovné zaplatit paní Novotné.

Od září začne příprava k přijetí svátosti biřmování, které by mělo být v naši farnosti v roce 2020. Přihlášku k přípravě před biřmováním si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlásit se mohou zájemci, kteří příští rok budou mít nejméně 16 roků. Doporučuje se přijat tuto svátost všem starším pokřtěným. Během této přípravy je možné si doplnit přípravu k přijímání svátosti smíření a Eucharistii.

Vzadu v kostele můžete podpořit petici pracovníků Charity, kteří jsou už delší dobu ve stávkové pohotovosti, neboť domácí zdravotní péče je stále podfinancovaná a teď bojuje o holou existenci. Vzniká zde dojem, že stát nevytváří jednotná pravidla za odvedenou práci a křesťané jsou občany druhé třídy. Nemocný tak nemusí dlouho pobývat v nemocnici, ale je v péči své rodiny – v prostředí, kde se cítí dobře.

Charita v Uherském Brodě pořádá sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin v regionu. Sbírka potrvá do konce srpna. Další podrobnosti si přečtěte na vývěsce v kostele.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

17. neděle v mezidobí       

28.7. 7:45 za farníky
9:45 U KAPLE V TĚŠOVĚ - za živé a + Anny z farnosti
   

Pondělí

Památka sv. Marty

29.7.    
18:30 za rodinu a příbuzné
Úterý 30.7.    zde bohoslužba nebude
   

Středa

 Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

31.7.    
15:00 pohřeb pana Františka Ďurďe

Čtvrtek

Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa

1.8.    zde bohoslužba nebude
  za poutníky na Svatém Hostýně

Pátek

První pátek v měsíci

2.8.    
18:30  za + rodiče Kročovy a živou rodinu

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

3.8. 7:30  
   

 

18. neděle v mezidobí       

4.8. 7:45 za farníky
9:45 za Aloise Skovajsu, švagrovou Annu a rodiče
   

16. neděle v mezidobí

Příští neděli bude mše svatá v 9:45 u kaple v Těšově.

Ve čtvrtek 1. srpna pojedeme autobusy na tradiční farní pouť na Svatý Hostýn. Ti, kdo chtějí jet autobusem, se zapíší na papír na stolku za lavicemi v kostele a cestovné zaplatí paní Novotné.

Charita v Uherském Brodě pořádá sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin v regionu. Sbírka potrvá do konce srpna. Další podrobnosti si přečtěte na vývěsce v kostele.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

16. neděle v mezidobí       

21.7. 7:45 za + Oldřicha Durďáka, ž. a + rodinu
9:45  za farníky
   

Pondělí

Svátek sv. Marie Magdalény

22.7.    
18:30 na dobrý úmysl                                         Ú256

Úterý

 Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

23.7. 7:30 za + bratra, dvoje ro. a dar zdraví pro ž. r.   Ú196
   
Středa 24.7.    
18:30 za + Vojtěcha Josefíka

Čtvrtek

Svátek sv. Jakuba, apoštola

25.7.    
18:30 za nemocnou osobu

Pátek

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

26.7.    
18:30 za + Miroslava Pláška, manželku a duše v oč.

Sobota

 Památka sv. Gorazda a druhů                          

27.7.    
7:30 za ro. Velecké a bratra Jaroslava

 

17. neděle v mezidobí       

28.7. 7:45 za farníky
9:45 U KAPLE V TĚŠOVĚ - za živé a + Anny z farnosti
   

15. neděle v mezidobí

Charita v Uherském Brodě pořádá sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin v regionu. Sbírka potrvá do konce srpna. Další podrobnosti si přečtěte na vývěsce v kostele.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

15. neděle v mezidobí       

14.7. 7:45  za farníky
9:45 na poděkování za 40. let manželství, životní jubileum a + Růženu Baťovu
   

Pondělí

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

15.7.    
18:30 za dobrodince církve

Úterý

 Panny Marie Karmelské

16.7.
 
 15:00  pohřeb pana Antonína Janči z Polichna
Středa 17.7.    
18:30 za + Karla Řeháka
Čtvrtek 18.7.    
18:30 Za Josefa Kundratu, ro. a živou r.
Pátek                                                                                                                   19.7.    
18:30 na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50. roků společného života                             T8

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

20.7.    
19:00  bohoslužba v Polichně

 

16. neděle v mezidobí       

21.7. 7:45 za + Oldřicha Durďáka, ž. a + rodinu
9:45  za farníky
   

14. neděle v mezidobí

Děkuji všem, kdo se zasloužili minulou neděli o pěkné společenství farního odpoledne. Mládeži, že připravila pro děti hry a soutěže, maminkám za zákusky.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

14. neděle v mezidobí       

7.7. 7:45 za dárce církve               (mešní fundace)
9:45 za farníky
   
Pondělí 8.7.    
18:30 za + manžela, ž. a + rodinu                         Ú256
Úterý 9.7.    bohoslužba nebude
   
Středa 10.7.    
18:30 za + P. Alfonza Glose

Čtvrtek

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

11.7.    
18:30 za + miroslava Škubala a ž. r.
Pátek 12.7.    
18:30  
Sobota 13.7.    bohoslužba nebude
   

 

 

15. neděle v mezidobí       

14.7. 7:45  za farníky
9:45 na poděkování za 40. let manželství, životní jubileum a + Růženu Baťovu