Ohlášky

2. neděle adventní

V adventu jsou roráty s dětmi ve středu v 17:30 spojené s katechezí a v sobotu v 7:30. Maminky se rozhodly, že pro děti v sobotu po bohoslužbě připraví společnou snídani na faře. Rodiče pošlete své děti, aby se více vzájemně poznaly. Na snídani je zván i doprovod malých dětí. Děti ať si nosí na roráty lampičky, nejlépe se světlem na baterii.

V pondělí bude slavnost Panny Marie, počaté bez prvotního hříchu. Je to zasvěcený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu.

Nahlaste v sakristii vaše nemocné či přestárlé členy rodiny, farníky, které pravidelně kněz nenavštěvuje, aby i oni mohli přijmout svátosti. Rád je navštívím.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

2. neděle adventní

8.12. 7:45 za farníky
9:45 za rodinu a na její úmysl
   

Pondělí

Slavnost Panny Marie,

počaté bez poskvrny prvotního hříchu

9.12.    Doporučený svátek
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Úterý 10.12. 7:30  za nemocné
   
Středa 11.12.    
17:30 za děti a školáky
Čtvrtek 12.12.    
17:30  

Pátek

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

13.12. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za dvoje + rodiče a prarodiče

Sobota

 Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

14.12. 7:30 za + Annu Červenkovu
   

 

 

3. neděle adventní

15.12. 7:45 za farníky
9:45 za rodiny
   

1. neděle adventní

V adventu budou bývat roráty s dětmi ve středu v 17:30 spojené s katechezí a v sobotu v 7:30. Maminky se rozhodly, že pro děti v sobotu po bohoslužbě připraví společnou snídani na faře. Rodiče pošlete své děti, aby se více vzájemně poznaly. Na snídani je zván i doprovod malých dětí. Děti ať si nosí na roráty lampičky, nejlépe se světlem na baterii.

Příští neděli po hrubé mši svaté (9:45) si připomeneme v kostele s dětmi osobnost sv. Mikuláše. Děti a jejich rodiče jsou zváni.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

Pátek bude první v měsíci a den modliteb za kněžská povolání.

           Pořad bohoslužeb     
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

1. neděle adventní

1.12. 7:45 za farníky
9:45 za + biskupa Josefa Vránu a P. Fr. Javora
 16:30  adventní pobožnost
Pondělí 2.12.    
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby

Úterý

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

3.12.    
  zde bohoslužba nebude
Středa 4.12.    
17:30 za + Stanislava Bartoše a zdraví pro ž. r.

Čtvrtek

Den modlteb za kněžská povolání

5.12.    
17:30 za + Fr. a Fr-ku Josefíkovy

Pátek

První pátek v měsíci

Sv. Mikuláše, biskupa

6.12. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 na poděkování při životním jubileu a požehnání pro živou r.

Sobota 

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

7.12. 7:30 za ro. Josefíkovy, snachu Ludmilu a ž. r.
   

 

 

2. neděle adventní

8.12. 7:45 za farníky
9:45 za + Antonína a manžely Nejedlíkovy

 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Rodičovský klub vás zve na výrobu adventních věnců v sobotu 30. listopadu od 13:00 do 16:30 do jídelny ZŠ v Újezdci.

V PÁTEK 29. LISTOPADU BUDE NA FAŘE V 18:40 SPOLEČNÁ SCHŮZE PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI.

Příští neděli na začátku bohoslužeb bude požehnání adventních věnců. Přineste si věnce i z vašeho domova.

Při sbírce pro potřeby charity jste minulou neděli věnovali 15.060,- korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

Není vhodné, aby kněz při pohřbu říkal, že pozůstalá rodina si nepřeje kondolovat. Rodinu kondolence v den pohřbu zatěžuje a také to není posláním kněze, aby to oznamoval. Jestli chcete kondolovat, můžete to udělat při jiné příležitosti, nebo vyjádřit účast písemně.

Úmysly na mše svaté na celý rok 2020 si můžete nechat zapsat vždy po mši svaté v sakristii do 30. listopadu 2019.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

SLAVNOST

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

24.11. 7:45 za farníky
9:45 za Boží požehnání pro r. Crlovu a + příbuzné
   
Pondělí 25.11.    
15:00 pohřeb paní Marie Řezníčkové
Úterý 26.11.    
15:00 pohřeb paní Marie Kelíškové

Středa

 Červená středa

27.11.    
17:30 za pronásledované a trpící pro víru
Čtvrtek 28.11.    
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Pátek 29.11. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Antonína Mikliše, dceru, manžela a ž. r.

Sobota

 Svátek sv. Ondřeje, apoštola

30.11. 7:30 za + manžela, rodiče Jančářovy a Boží požehnání pro ž. r.
17:00 bohoslužba v Polichně

 

1. neděle adventní

1.12. 7:45 za farníky
9:45 za + biskupa Josefa Vránu a P. Fr. Javora
  na začátku bohoslužeb žehnání adventních věnců

33. neděle v mezidobí

Vzadu na stojanu jsou ke koupi adventní kalendáříky.

Rodičovský klub vás zve na výrobu adventních věnců v sobotu 30. listopadu od 13:00 do 16:30 do jídelny ZŠ v Újezdci.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

33. neděle v mezidobí                

17.11. 7:45 za r. Šustkovu, + rodiče, syna a švagra
9:45 za farníky
   
Pondělí 18.11.    
17:30  
Úterý 19.11. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 20.11.    
17:30 za + ro. Tomáše a Marii Šmídovy a živou r.

Čtvrtek

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

21.11.    
17:30  

Pátek

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

22.11. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za živou r. Masařovu a + rodiče

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

23.11. 7:30 za + rodiče Pijákovy a Velecké
   

 

SLAVNOST

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

24.11. 7:45 za farníky
9:45 za Boží požehnání pro r. Crlovu a + příbuzné