Ohlášky

29. neděle v mezidobí

Podle nařízení vlády ČR se může shromažďovat ve vnitřních prostorách jen šest lidí, proto i my budeme omezení na šest účastníků na bohoslužbách v lodi kostela. Je pochopitelné, že dáme přednost těm, na jejichž úmysl bude mše svatá obětována.

NEDĚLNÍ ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ JE TAKÉ SPLNĚNA POZORNÝM NASLOUCHÁNÍM BOHOSLUŽBÁM, KTERÉ PŘENÁŠÍ TELEVIZE NOE, LUX A TAKÉ RADIO PROGLAS, NEBO DOMÁCÍ POBOŽNOSTÍ. Vytvořte si příjemné prostředí pro soustředěnou bohoslužbu. Je doporučené: na stůl sváteční ubrus, kříž, hořící svíci a květinu. 

Každý den budu za vás a na váš úmysl obětovat mši svatou v kostele i s tou malou hrstkou farníků. 

PRO ADORACI JEDNOTLIVCE BÝVÁ DENNĚ OTEVŘENA PŘEDSÍŇ KOSTELA.

V NEDĚLI BUDE KOSTEL PŘÍSTUPNÝ PO CELÝ DEN K OSOBNÍ ADORACI.  NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOST OLTÁŘNÍ K OSOBNÍ ADORACI BUDE VYSTAVENA OD 14:00 DO 16:00 HODIN.

V neděli bude kostel otevřený k návštěvě jednotlivců od 9:00 do 18:00 hodin. Od 14:00 do 16:00 budu k zastižení v kostele k případnému duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíření, na požádání je možné i malé skupince podat Eucharistii.

Naši biskupové nás vybízí, abychom se denně spojili ve 20:00 hodin modlitbou růžence za ukončení pandemie.

DOTAZY JE MOŽNÉ VYŘÍDIT TELEFONEM NA Č. 604 623 087

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

Den modliteb za misie

 29. neděle v mezidobí 

18.10.    
9:45 na poděkování Pánu Bohuza dar zdraví a B. požehnání pro živou rudinu
   
Pondělí 19.10.    
17:30  za misie
Úterý 20.10. 7:30  
   

Středa

 Blahoslaveného Karla Rakouského

21.10.    
17:30 ZA FARNÍKY

Čtvrtek

Sv. Jana Pavla II.,          

papeže

22.10.    
17:30  
Pátek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    23.10.    
17:30  

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

24.10. 7:30  
   

 

30. neděle v mezidobí 

25.10.    
9:45 za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu a +rodinu                 T95
   

Slavnost Výročí posvěcení našeho kostela 

28. neděle v mezidobí

Dnes odpoledne bude v 14:00 hodin tradiční růžencová pobožnost, Te Deum a svátostné požehnání.

Od pondělí podle nařízení vlády ČR se může shromažďovat ve vnitřních prostorách jen deset lidí, proto i my budeme omezení na deset účastníků na bohoslužbách. Zájemci o mši svatou v našem kostele si zajistí místo na daný den utžením lístečku z rozvrhu, který je vytvořen a vyvěšen na týden dopředu. Je pochopitelné, že dáme přednost těm, na jejichž úmysl bude mše svatá obětována.

NEDĚLNÍ ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ JE TAKÉ SPLNĚNA POZORNÝM NASLOUCHÁNÍM BOHOSLUŽBÁM, KTERÉ PŘENÁŠÍ TELEVIZE NOE, LUX A TAKÉ RADIO PROGLAS, NEBO DOMÁCÍ POBOŽNOSTÍ.

Každý den budu za vás a na váš úmysl obětovat mši svatou v kostele i s tou malou hrstkou farníků. 

PRO ADORACI JEDNOTLIVCE BÝVÁ DENNĚ OTEVŘENA PŘEDSÍŇ KOSTELA.

V NEDĚLI BUDE KOSTEL PŘÍSTUPNÝ PO CELÝ DEN K OSOBNÍ ADORACI.  NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOST OLTÁŘNÍ K OSOBNÍ ADORACI BUDE VYSTAVENA OD 14:00 DO 16:00 HODIN.

Od příští neděle bude kostel otevřený k návštěvě jednotlivců od 9:00 do 18:00 hodin. Od 14:00 do 16:00 budu k zastižení v kostele k případnému duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíření, na požádání je možné i malé skupince podat Eucharistii.

Naši biskupové nás vybízí, abychom se denně spojili ve 20:00 hodin modlitbou růžence za ukončení pandemie. Výzvu biskupů s příslušnou modlitbou najdete na stolku za lavicemi.

DOTAZY JE MOŽNÉ VYŘÍDIT TELEFONEM NA Č. 604 623 087

 

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

28. neděle v mezidobí

 Slavnost Výročí posvěcení našeho kostela

11.10. 7:45 za farníky
9:45 za členy živého růžence
14:00 Růžencová pobožnost, Te Deum a svátostné požehnání
Pondělí 12.10.    
17:30 za Tomáše a Marii Šmídovy a živou rodinu
Úterý 13.10. 7:30 za dobrodince
   
Středa 14.10.    
17:30 ZA FARNÍKY

Čtvrtek

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

15.10.    
17:30 za zdraví a Boží požehnání pro ž. r.          Ú75
Pátek 16.10.    
17:30 za dar zdraví a živou rodinu

Sobota

 Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

17.10. 7:30 za živé padesátníky, + Radku a jejich + učitele
   

 

Den modliteb za misie

 29. neděle v mezidobí 

18.10.    
9:45 na poděkování Pánu Bohuza dar zdraví a B. požehnání pro živou rudinu